Strona Glowny

From Community Narrations


Concrit Logo

Witamy w Narracjach Społeczności!

Tutaj znajdziesz wszystkie metody stanowiące zestaw narzędzi CONCRIT oraz listę wszystkich dotychczasowych działań:

O Concrit

Celem CONCRIT jest praca na rzecz spójnej społecznie Europy, co wymaga pewnych siebie, w pełni poinformowanych i wykształconych obywateli. W Europie istnieje wiele małych rozwiązań , ale zazwyczaj w izolacji lub jest ciągle tworzonych bez wzajemnych powiązań. CONCRIT dąży do stawienia czoła tym wymaganiom. We wstępnej ocenie partnerzy zidentyfikowali potrzeby, na które można odpowiedzieć poprzez ogólną ścieżkę uczenia się (IO1). Ścieżka powinna odpowiadać na przykład na pogłębianie wglądu w sposób działania partycypacji, odczarowanie zmarginalizowanych społeczności w zakresie polityki i wykluczenia cyfrowego. Edukatorzy zazwyczaj poszukują narzędzi zorientowanych na rozwój uczniów, sposobów budowania społeczności i dekonstruowania dyskryminujących stereotypów. Uczniowie zazwyczaj potrzebują cyfrowych narzędzi/metod uczenia się, które angażują i dają możliwość współpracy z różnymi społecznościami oraz rozwijają zdolność do opowiadania historii i narracji grupowych jako metody edukacji obywatelskiej. Bezpośrednimi grupami odbiorcami edukacyjnymi CONCRIT są wolontariusze i animatorzy społeczności skupieni wokół edukacyjnej obywatelskiej. Pośrednio to uczniowie, członkowie grup marginalizowanych, w dalszej kolejności wszyscy obywatele Europy.


Ścieżka Edukacyjna dotycząca sposobu tworzenia narracji społecznościowych (IO1)

Jest to plan szkoleniowy (ścieżka edukacyjna) dotyczący tego, jak włączać cyfrowe opowiadanie historii i umiejętność korzystania z mediów w szeroko pojętą edukację obywatelską, który jest elastyczny dla różnych grup i społeczności mierzących się ze specyficznymi wyzwaniami dla siebie i funkcjonujących w różnych perspektywach.

Składa się z następujących modułów:

Moduł 1 Wprowadzenie do i cyfrowego opowiadania historii w edukacji obywatelskiej

Moduł 2 Rozwijanie umiejętności cyfrowych i korzystanie z narzędzi cyfrowych

Moduł 3 dentyfikacja specyficznych umiejętności medialnych i potrzeb związanych z cyfrowym opowiadaniem historii w różnych społecznościach (ustawienia)

Moduł 4 Bezpieczna i odpowiedzialna praktyka

Wszystkie praktyki zebrane dla Ścieżki Edukacyjnej 1 można znaleźć tutaj: https://concrit.miraheze.org/wiki/Category:IO_1_-_General_Learning_Path

Ścieżka Edukacyjna dotycząca dostosowywania narracji społecznościowych do różnych kontekstów (IO2)

Jest to plan szkoleniowy (ścieżka uczenia się), jak dostosować poprzednią ścieżkę do innej sytuacji. Zawiera 6 przykładowych planów opracowanych i dostosowanych do potrzeb 6 partnerów oraz instrukcje dotyczące dostosowania i adaptacji ścieżek. Sama ścieżka pomaga edukatorom na modyfikacje i eksperymentowanie ze społecznościami.

Moduł 1 Animowanie w społecznościach
Moduł 2 Znajdź swój głos
Moduł 3 Zrozumienie kontekstu
Moduł 4 Adaptacja narzędzi dla Twojej społeczności
Moduł 5 Animowanie współtworzenia narracji


Linki do modułów IO2 https://concrit.miraheze.org/wiki/Category:IO_2_-_Adaptation_Learning_Path [znajdziesz wszystkie ćwiczenia potrzebne do uruchomienia części edukacyjnej 2]

Dostosowane Ścieżki Szkoleniowe

7 dostosowanych ścieżek nauczania jest dopasowanych do następujących grup docelowych:

  1. 1. Społeczności z wyzwaniami zdrowia psychicznego
  2. Rodzice z obszarów marginalizowanych społecznie
  3. Małoletni ze środowisk uchodźczych i migracyjnych
  4. Volunteer Wolontariusze pracujący w pomocy społecznej
  5. Refugee and Migrant women Uchodźczynie i migrantki
  6. Older people in rural communities Osoby starsze w społecznościach wiejskich
  7. Migranci i dwujęzyczni dorośli

Praktyki

Lista Praktyk

[Lista wszystkich praktyk narracji społecznościowych]

Partnerzy

Ta strona została stworzona przez partnerstwo CONCRIT. Partnerami są:

Zastrzeżenie

Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.